yazı yazmak

biri hep aglayan digeri hep gulen iki hayat
bir vecd halinde yazdığın bir metni bir daha okuyarak düzeltme olayıdır. kısalık yeteneğin kardeşidir. silecek bir şey kalmadığında mükemmel metin ortaya çıkar. bu da olabilecek metinler arasında en soyut haldekidir. bu yüzden hegel'in sanat piramidinin en üstünde şiir gelir. çünkü şiir maddeden en soyutlanmış olanıdır. bu piramitte ne kadar madde varsa, o kadar alttasındır. bu yüzden şiir en üsttedir. bir kısmını anlatıp hepsini tahmin ettirmek mükemmel metinlerde görülür. mükemmel metinlerde okuyucunun keşfetme kabiliyetine hürmet vardır. bunun içindir ki ima ve sezdirme ile geçilir. ipuçlarını verip bırakır, kâşife kapı aralar. kapının kolunu indirir bırakır, dileyen kapıyı açar girer.

(bkz:cevamiu'l-kelim)
bu başlıktaki tüm girileri gör