confessions

umbrella

Yıldız Yazar  · 26 Haziran 2017 Pazartesi

  1. toplam giri 933
  2. takipçi 31
  3. puan 15550

romeo ve juliet

umbrella
birbirine düşman iki aile yüzünden birbirine aşık iki gencin alacakaranlıkta geçen tragedyası.

şiddetle başlayan hazlar, şiddetle son bulurlar. ölümleri olur zaferleri, öpüşürken yok olan ateşle barut gibi. en tatlı bal bile tadıldıkça bıkkınlık verir, aynı tat isteği, iştahı köreltir. onun için, ölçülü sev ki uzun sürsün sevgin. hedefe hızlı giden, yavaş kadar geç varır.

antonio gramsci

umbrella
neo marksist düşünür gramsci, üretim ilişkilerini elinde bulunduran yönetici sınıfın yalnızca fiziksel yollarla değil, ideolojik olarak da statükosunu, hegemonyasını devam ettiğinden bahseder.

burjuva sınıfının ideolojisi kitle iletişim araçlarında, sanatta, edebiyatta, kültürde gömülüdür. asla sorgulanmayan sağduyu haline gelmiştir ideolojik hegemonya.

yani kulübede yaşayan saraydaki gibi düşünür. bunun için fiziksel güç kullanmak gerekmez. burjuva ideolojisi hegemonyasını rıza yaratarak korur.
bu konuda aydınlara düşen görev ise halkı bilinçlendirmektir.

şüphesiz kalem kılıçtan keskindir.

gösteri toplumu

umbrella
çağımızın tasviri nesneye, kopyayı aslına, temsili gerçekliğe, dış görünüşü öze tercih edittiğinden kuşku yoktur. çağımız için kutsal olan tek şey yanılsama, kutsal olmayan tek şey ise hakikattir.

gösteri toplumunda, kurtuluş vaatleri de gösterinin bir parçasına dönüşür, sahteleşir. tüm dünya aynı gösterinin sahnesidir artık; hepimiz aynı gösterinin seyircisi ve oyuncusu oluruz.

babamıza değil yaşadığımız çağa benziyoruz (guy debord).

(bkz:simülakrlar ve simülasyon)
(bkz:tüketim toplumu).

ahlak

umbrella
topluma uymak, onun bir parçası olmak için temizlenirken değil kendiniz için kirlenirken güzelsiniz.

tüm öğretilmişi yıkıp kendi bildiğimizi inşa edeceğiz.

yanlış yapmak

umbrella
yıkılmadıktan sonra düzenin hangi parçası ihtişam yaratır. ölüme yaklaşmadıktan sonra yaşamanın heyecanı nerede. yanlış yapmadıktan sonra doğruyu bilmenin anlamı nerede.

kuşkusuz zifte bulanacağız.

celal şengör

umbrella
prof. dr. dr. h. c. mult. a. m. celal şengör

asıl isminden öncekileri yazarken yorulduğum bilim insanı.

merak ettiği her şeyi denemesiyle örnek aldığım insan. tabii dışkı yemek hariç.

korkusuzca düşüncelerini açıklayabilen şahsiyet. aydın olmak sadece bilmekle değil, toplumun karşı çıkacağı, absürt bulacağı düşünceleri korkusuzca dile getirmekle mümkün oluyor.

soneler

umbrella
sone 66, can yücel çevirisi;

vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,
değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.
değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,
değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,
değil mi ki ayaklar altında insan onuru,
o kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,
ezilmiş, horgörülmüş el emeği, göz nuru,
ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,
değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,
değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,
doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,
değil mi ki kötüler kadı olmuş yemen'e
vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,
seni yalnız komak var, o koyuyor adama.

sone 66, talat sait halman çevirisi;

bıktım artık dünyadan, bari ölüp kurtulsam:
bakın, gönlü ganiler sokakta dileniyor.
işte kırtıpillerde bir süs, bir giyim kuşam,
işte en temiz inanç, kalleşçe çiğneniyor,
işte utanmazlıkla post kapmış yıldızlı şan,
işte zorla satmışlar kızoğlan kız namusu,
işte gadre uğradı dört başı mamur olan,
işte kuvvet kör-topal, devrilmiş boyu bosu,
işte zorba, sanatın ağzına tıkaç tıkmış.
işte hüküm sürüyor çılgınlık bilgiçlikle,
işte en saf gerçeğin adı saflığa çıkmış,
işte kötü bey olmuş, iyi kötüye köle;
bıktım artık dünyadan, ben kalıcı değilim,
gel gör ki ölüp gitsem yalnız kalır sevgilim.
2 /