confessions

umbrella

Yıldız Yazar  · 26 Haziran 2017 Pazartesi

  1. toplam giri 6
  2. takipçi 31
  3. puan 14866

safsata safsatası

umbrella
bir önermenin sırf safsata olduğu için komple yanlış olduğunun kabul edilmesinin safsata olmasıdır. örneğin, kişiye "ad hominem yapıyorsun." diyerek kestirip atmak bunlardan biri. kestirip atmak yerine direkt yapılan hatanın neden safsata olduğu en baştan neden sonuç ilişkisi kurularak ispatlanırsa böyle etiketlere ihtiyaç kalmayacaktır.

confirmation bias

umbrella
kişinin en başta belirlediği inancına uygun verileri teyit etme önyargısıdır. kendi görüşüne uygun olan kısımlara ulaşıp onaylama, zıt düşünceyi görmezden gelme ve olumsuzlama eğiliminde bulunma yanılgısıdır.