confessions

fadiyez

Yıldız Yazar  · 13 Nisan 2018 Cuma

  1. toplam giri 188
  2. takipçi 2
  3. puan 1962

babil kulesi

fadiyez
tevrat'ın 1. kitabı olan tekvin'de babil kulesi öyküsü anlatılır.tufan 'dan sonra hepsi aynı dili konuşan yeryüzü insanları babil ülkesindeki şinar ovasına gelirler.burada bir kent ve başı göğe dayanan bir kule yapmak için tuğla toplamaya ve harç karmaya koyulurlar .onları gören tanrı insanların kendisiyle eşit olmaya çalışmalarını engellemek için birbirlerini anlamasınlar diye onları değişik diller konuşur duruma soktu.yapımı artık sürdüremeyen babil halkı dünyanın dört bir yanına dağılır.kurulan bu kente tanrı kenti anlamına gelen babil adı verilmiştir.

babil'lilerin yaptığı birkaç kule kalıntısıvardır fakat hangi kalıntının babil kulesi olduğu anlaşılamamıştır.babil kulesi 7 basamaktan oluşan ziggurat biçiminde bir yapı olduğunu savunan tarihçiler vardır.

türkiye sağlık sektörü

fadiyez
ülkemiz özellikle göz ve diş alanında avrupa'dan daha ucuz olmamız sebebiyle sağlık turizminden önemli döviz kazanmaktadır. yetenekli cerrahlarımızın beyin göçüyle yutdışına gitmeyip ülkemizde öğrenci yetiştirmeleri durumunda türk tıbbının geleceği yer çok daha değişik olacaktır.

aztekler

fadiyez
kristof kolomb'un ,1492 'de amerika kıtasını keşfetmesinden de önce ,eski amerika halklarının en önemlisi azteklerdir.kendilerini meksika ya da tenoçka olarak adlandıran bu insanlar,bugün meksiko kentinin bulunduğu vadide yaşamaktalardı..nereden geldikleri kesin olarak bilinmeyen bir halklardı.aztek destanına göre aztlan adlı anayurtlarından ayrılarak 12 yada 13.yüzyılda meksika vadisine ulaşmışlardır.önceleri önemsiz bir kabile olarak yaşamışlar,bataklığın ortasında bir adada diğer kabilelerle savaşmamak için yaşamışlar.zaman geçtikçe ticaret yoluyla zenginleşerek ileri tarım yöntemleriyle bölgede yerleşik diğer kabilelere üstün oluyorlar.sonraları bataklık adalarını o kadar geliştirirler ki 150 bin kişinin yaşadığı bir ada başkentleri olur.zaman içinde de aztek imparatorluğunu kuracaklardır.
aztek imparatorluk sınırları guatemala 'ya kadar uzanmış ,bölge de aztek pramitleri yükseltmişlerdir .bir bağlantı bulunamamış olsa da piramitler mısır piramitleriyle benzerlik göstermekte olduğundan köklerinin mısır firavunlarına dayandığına inanılmaktadır.
alfabeleri olan zamanının çok ötesinde bir uygarlık kuran aztekler tarihlerini resim olarak taşlara işlediklerinden bugün haklarında fazla bilgiye sahibiz.doktorları ,ileri düzeyde cerrahi bilgilere sahip hastahaneleri vardı.aztekler bol tanrılı inanışa sahiplerdi ve insan kurban ederlerdi.
aztek imparatorluğunun sonunu getiren bugün uygar pozlar veren avrupa'nın gaddar ispanyol'u kaptan hernan cortes'in 600 kişilik ordusudur.

darkblue

fadiyez
Mavi renge mor ve kırmızı renklerini karıştırarak elde edersiniz. Azar azar ekleyip, kontrollü yapmanızı öneririm. oranları karıştırmanız durumunda mosmor bir renkle karşılaşılabilirsiniz.

atlas

fadiyez
ilkokulda çantada olması gereken kitaplar arasında atlas muhakkak bulunurdu.

tanım olarak atlas ;haritalar içeren kitaptır.harita kitaplarına ''atlas '' adı ,16.yüzyılın sonlarına doğru verilmeye başlandı.,çünkü çoğunun başında dev atlas'ın resmi bulunmaktaydı. 1556-75 yıllarında ,lafteri atlası diye bilinen iyi bir italyan harita derlemesi oluşturuldu.beliçikalı ünlü haritacı mercator 1585 'te bir atlas çıkardıdaha sonra hollandalılar atlas çıkaracaklardır.hepsinin kapağına eski yunan mitolojilerinde bahsedilen tanrılardan alas'ın bir resmi bulunurdu.

eski yunan'da alatılan öyküye göre atlas bir zamanlar dünyayı yöneten titanlar'dan biriydi.zeus ve öbür tanrılar titanları yenerek dünyayı yönetmeye başladılar.zeus

atlas'ı savaş sonrasında dünyanın batısına geçerek göğü omuzlarında taşımakla cezalandırdı.
11 /

yılın yıldızları ödül töreni


Yıldızca

ünlü korsanlar

Yıldızca

Astronot Eğitimi