confessions

Anonimxyz

Yıldız Yazar  · 6 Temmuz 2017 Perşembe

  1. toplam giri 143
  2. takipçi 4
  3. puan 4257

doğal işsizlik

Anonimxyz
İşgücü piyasasında ki hareketlilikten kaynaklanan işsizlik oranıdır. Diğer adı friksiyonel işsizliktir.Ekonomi tam kapasite çalışırken dahi görülen işsizliktir.Örnek olarak mevsimlik ya da daimi çalışan işçilerin daha iyi koşullar için mevcut işlerini bırakıp başka işler araması.

enflasyon

Anonimxyz
Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır.
Tek bir mal veya bazı malların fiyatlarının artması değil, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artışta olmasıdır.

İkinci tanım olarak(vikipedi): dolanımda bulunan para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatların toptan yükselişi, para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik ve parasal süreç.

iktisat sosyolojisi

Anonimxyz
İktisat bölümünde bulunan bir ders.

1. Sınıfta kaldığım ve bu sene alttan aldığım tek ders ve yine kalıcam.

Millet mikrodan kalır ben mikrodan yüksek aldım allahım neden böyle?

Son olarak tarım toplumunu da sikem, avcı toplayıcı toplumu da sikem.

wagner yasası

Anonimxyz
Uzun dönemi kapsayan bir analizdir. Bu dönemde kamu harcamaları sürekli artmaktadır ve bu artış rastgele değil bir sosyal yasa kapsamında gerçekleşmektedir.Artışın nedeni sanayileşme nedeniyle kamusal faaliyet artışıdır.Diğer adı 'kamusal harcamaların sürekli artışı yasasıdır.'

merkantilizm

Anonimxyz
Batı avrupa ortasında çıkan bir iktisat akımıdır.

Amacı ülkenin altın stoğunu arttırmak, ithalatı sınırlandırıp ihracatı kolaylaştırmaktır.

Bu dönemde coğrafi keşifler, sömürgecilik arayışı, deniz ticareti ortaya çıkmıştır. Kamu harcamaları artmıştır.

vergi

Anonimxyz
Devletin kamu harcamalarını finanse etmek için vatandaşlardan cebren aldığı, nihai, karşılıksız, parasal ve kanuni yükümlülüklerdir.Cebri olması devletin vergi uygularken vatandaşa isteği olup olmamasını sormamasıdır.Nihai olması aynı vergi döneminde, aynı vergi konusundan sadece bir kez vergi istenip alınmasıdır. (gelir vergisi, mtv)Karşılıksız olması devletin topladığı vergi karşılığında vatandaşa doğrudan hizmet taahhütünün olmamasıdır.Parasal olması anlayabileceğiniz üzere verginin para ile ödenmesidir.Kanuni olması verginin kanunla konulup, kaldırılıp, değiştirilmesidir.

okun yasası

Anonimxyz
Ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koyan yasadır.

Kısaca reel büyüme oranı artarken işsizlik oranının düştüğünü söyleyen yasadır.

Amerikalı ekonomist arthur melvin okun tarafından ortaya çıkmıştır.

işsizlik

Anonimxyz
'geçinmek için iş bulamama durumu'Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %21,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.
0 /