tafoni

prangasparadise
Genelde Deniz okyanus gibi yerlerin sahile bakan taraflarında görünen içi dolu yuvarlak şekilleridir kayaçların sular tarafından çözünen kısımlarının rüzgar ile aşındırılmasıyla ya da bu süreçlerden biriyle oluşur. oldukça fazla kovuklu ve pürüzlü bir yüzeye sahiptir, kurak ve yarık kurak bölgelerde görülür.