sünnet

kuaterik
Bilimsel açıdan değerlendirmeye gerek kalmadan Allah'ın yarattığını bozma, deforme etme, geri döndürülemeyecek şekilde zarar verme yüzünden zaten yanlıştır. Kuran'ın hiçbir yerinde geçmez. Ayrıca prostat salgısının (bkz:zevk suyu) görevlerinden biri de deri ile penis başının cinsel ilişki sırasında birbirine yapışmaması için kayganlaştırmaktır. Deriyi ayırmak için bile görevli bir yapı hazırlanmışken çıkıp "Allah bizi bununla sınıyor.", "Her müslümanın yapması gerekir" gibi dogmalarla iş yapmak akıl karı değildir. Öldüğünüz zaman hesabını verirsiniz. Saç ve tırnak örnekleriyle kesilmesini söyleyen bireylere kökten kestirmelerini öneriyorum. Ayrıca çoğu erkek çocukken sünnet edilir. İnsan haklarına aykırı bir durumdur. Akıl edemeyecek, kimliğini belirleyemeyecek yaştaki veledi kurbanlık koyuna götürürmüş gibi gidip kestiriyorlar.

edit: 95/TÎN-4: Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
Sünnetin İslam yokken bile var olduğu biliniyor.
“ Ana Britannica'ya göre uygulamanın kökeni bilinmemekte, fakat etnik bakımdan yaygın bir tören olması ve bu iş için başlangıçtan beri metalden çok taş bıçakların kullanılması nedenleri ile, sünnetin tarihi çok eski çağlara dayanmaktadır. Tarihçilerin babası sayılan Herodotos tarafından “dünyanın bilinen en eski ameliyatı” olarak tanımlanan sünnet, bazı tarihî bilgi ve belgelere göre ilk kez Mısır ile Habeşistan'da görülmüştür ve milâttan üç bin yıl önceden beri uygulanmaktadır. Ancak tarihî kayıtlar sünnetin, her ikisi de çok eski uygarlıklar olan Mısır ve Habeşistan'dan, önce hangisinde başladığını kesin olarak bildirememektedir. Herodotos'un, bir çok ulusun sünnet geleneğini Mısır'dan aldığı yolundaki ifadesine itibar edilecek olursa, sünnetin kaynağı Mısır olmaktadır.
Eski Mısırlılar, soylarını sürdürmek için kendilerine bahşedilmiş olan cinsel organlarını (erkek-dişi fark etmez) kutsal sayıyorlar, dinsel törenlerinde cinsel organ resimlerini şatafatla taşıyorlar ve bu kutsal organlarının bir parçasını da tanrılarına kurban olarak sunuyorlardı. Buna benzer uygulamaların daha sonraları da yaygınlaşarak devam ettiği görülmektedir. Nitekim yakın doğu tanrıçası Kybele'nin rahipleri kendilerini hadım ederek, Avrupalıların Afrika kıtasının içlerinde karşılaştıkları ilk topluluk olan Koikoiler (İnsanların insanları) ya da sonradan Afrikanerler tarafından türetilen isimleriyle Hotantolar da benzer şekilde testislerinden birini çıkartıp tanrılarına kurban ederek, cinsel organları sakatlama uygulamasını sürdürmüşlerdir.

Bazıları, sünnetin, milâttan önce ikinci bin yıl başlarında yaşamış olan İbrahim peygamber ile başladığını ve sonradan Mısır'a yerleşen İbrani soyu ile Mısır'a geçtiğini ileri sürmektedir. Ancak, Yusuf peygamber öncülüğünde Mısır'a yerleşen İbranilerin o zaman için azınlık oldukları hatırlanacak olursa, azınlığın çoğunluğu etkileyip sünnetin İbranilerden Mısırlılara geçtiğini söylemek, zayıf bir ihtimali öne sürmek anlamına gelir. Bilakis, azınlık olan İbranilerin, egemen Mısırlılardan etkilenmiş olma ihtimali daha isabetli görünmektedir.

Yukarıdaki teze karşılık, İbrahim peygamberin sünneti Mısır'a ilk uğradığı dönemde almış olabileceğini de iddia edenler vardır. Bu iddiaya benzer şekilde, İskenderiyeli Klemens (Titus Flavus Clemens), Pythagoras'un Mısır'da olduğu dönemde rahiplerin gizli ayinlerine katılabilmek için kendisini sünnet ettirmek zorunda kaldığını nakletmektedir. Ancak Mısır'da uygulanan sünnet ile İbrahim peygamber tarafından İbrani soyuna (İsrailoğullarına) emredildiği tahrif edilmiş Tevrat'ta söylenen sünnet, amaçları itibariyle birbirlerinden farklıdır. Dolayısıyla bu iddia da kabul edilebilir olmaktan uzaktır.”
4respect
İnsanlar "erkekler" çocuk yaşta sünnet edildiği için kendi düşüncelerini sormadan yapılması bence de yanlış. Kendi kararlarını verebileceği bir yaşa geldiği sırada sünnet edilmesi daha mantıklı. Kendi seçimini yapacak, her koyun kendi bacağından asılır deyimi buraya tam gelir.
evrenos
1- biz müslümanların peygamberi hz. muhammed aleyhisselam'ın söylediği sözler ve yaptığı işler veya başkası söylediğinde ve yaptığında tasvip ettiği, onayladığı, hoş gördüğü söz ya da davranışlardır.

müekked ve gayri müekked olmak üzere ikiye ayrılır;
müekked olanı peygamberimizin sürekli işlediği, nadiren terk ettiği sünnetlerdir.
gayri müekked olanı ise ara sıra terk ettiği sünnetlerdir.

sünneti terk etmek günah değildir fakat işlemenin sevabı büyüktür.

2- hijyen için şart olan tıbbi bir işlem. aynı zamanda adı gibi sünnettir.
bilmeden hakkında atıp tutanların araştırıp neyin ne olduğunu öğrenmelerini tavsiye ederim. zira bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.
albino aborjin
hikayesi ile amacını tek bir çatı altında toplamak bize asıl olanı vermeyecektir. bakınız 'allah'ın tarihçesine de bakıldığında aynı durumu göreceksiniz, islama özel bir kelime miydi ki allah? değildi. bugün yeni bir tanrı üretilse, tezahür etse ya da bizzat kendisi dile gelse buna tanık olan herkes ona isim verip de 'allah', 'tanrı' demeyecek mi. özel isim ya da bahsedilen belli bir şey gibi ele alırsanız olmaz. bu benzetmeden umarım anlaşılıyordur demek istediğim şey. bu dine özgü değil, kullanım alanları farklı demek onun sadece tarihini ve değişim koşullarını anlamak gibi sonuçlar sağlar bize. islam çatısı altında bakıldığında evet mükkemmel yaratıldık, ama nasıl? mükemmel mi kalabiliyoruz hepimiz aydın mıyız bir bedenin idaresi ile aklın idaresini bu mükemmellik kelimesi altında inceleyecek olursak peygambere de ihtiyaç duymayacağımız anlamı çıkarılır. özetle, tarihine ve kullanım alanlarına bakmak bize asıl olanı vermeyecektir, sosyolojisini kendi içerisinde yapmak daha mantıklıdır. almanyadaki türklere, türkiyedeki türklerden memnun musunuz sorusu karşısında alabileceğimiz cevaplar ile konuşmanın mantığı yok, araştırma yöntemlerinin ilişkisi saptanamamış ya da kaynaklar verimli kullanılamamışsa bilimin objektifliğinden dahi şüphe edebiliyorken ...
avare
çocuğunu sünnet ettiren insanların zeka seviyesi en fazla 70 iq dür. o da belki yani. şahsen ben sünnetsizim ve böyle çok normal ve mutluyum. sizin düşündüğünüz o bisürü hede hödöyü düşünmüyorum. cinsel ilişki sırasında da sanırsam daha olumlu çünkü çevreden duyduğum şeylerin hiçbiri benim başıma gelmiyor. iyi eğitimli aileden çıkmışım da saçma sapan geleneklere uyup organlarımı parçalamamışlar.

tanım: halk arasında pipinin ucundaki derinin alınması. ilahiyatta peygamberin yaptığı davranışların örnek oluşturması gibi bişey.