sokrates

yıldız sözlük
Heykelci Sophroniskos ile ebe Phainarete'nin oğlu olan Sokrates'in kimliği başlı başına bir felsefi sorundur. Filozofların ve tarihçilerin üzerinde tartıştıkları Soktates konusunda anlatılanlarda birbirini tutmaz. Yani herkes kendine göre bir "tarihsel Sokrates" veya "kuramsal Sokrates" portresi çizmiştir (Büyük Larousse 1994.Düşünmeyi kendisine ilke yapmış Yunan filozofu Sokrates, doğruların bulunabileceğine inanırdı. Fikirlerini doğrudan, doğruya yaşaması büyük etki yaratmış ve kendi sonunu hazırlamıştır. Uzlaşmanın önemi üzerinde durmuştur. Bilimsel yöntemin uygulanması konusunda ısrar etmiştir.Yönetime ahlaki açıdan bakmıştır. Demokrasinin Atina'da yeniden kurulmasına çalışmış.
PARS
Sofist.Zehirlenmesine sebep olan en büyük özelliği, insanları düşünmeye ve inandıklarını sorgulamaya teşvik etmesiydi. Kendi deyimiyle "at sineği" rolü üstlenerek masum insanların (!) etrafında dolaşıp dolaşıp sorularla saldırarak (!) onların inançlarını değiştirmeye zorluyordu!