sir thomas more

yıldız sözlük
(1478-1535) İngiltere şansölyesi olup soylu bir ailedendir. Sokrates'in "ideal devlet" düşüncesinden esinlenen Thomas More düşsel bir öykü perdesi arkasında ideal bir yönetim sistemini cesaretle anlatan "Ütopya" (Ütopia-1516) adlı önemli bir eser yazdı. Bu yapıtın çok büyük etkileri oldu (Büyük Larousse 1994.


Sir Thomas More "Utopia"sında ideal yönetimin tanımını yapmış, uzmanlık ve insan gücünden en etkili biçimde yararlanılması gerektiğini savunmuş; kişisel yeteneklere uygun iş sağlanması gerektiğini ileri sürmüştür (Kaya 1993.
bu başlıktaki tüm girileri gör