silisyum

vivian
Bir ametal, yani metal özellikleri taşımayan bir elementtir. Kimyasal simgesi Si, atom numarası 14, atom ağırlığı ise 28,086'dır. Silisyumun 1824'te İsveçli kimyacı Jöns Jacob Berzelius tarafından keşfedildiği sanılmaktadır. Dünya'da oksijenden sonra en yaygın bulunan element silisyumdur. Yerkabuğunun yaklaşık yüzde 28'ini oluşturan silisyum, doğada kum, kuvars, çakmaktaşı gibi çeşitli biçimlerde silis, yani silisyum dioksit halinde bulunur. Silisyumun başka metal oksitlerle birlikte oluşturduğu silikatlara ise hemen hemen bütün kayaç ve toprak türlerinde rastlanır.
Silisyum katışkısız haldeyken sert yapılı ve koyu gri renklidir. Kristalleri elmas kristallerine benzer silisyum ayrıca birçok bakımdan karbona benzer. Silisyum ve oksijen atomlarının zincirler ya da halkalar halinde birbirine eklenmesiyle oluşturulan yapay silisler ve silikatlar beton, cam, çanak çömlek, sabun, boya, yağlayıcı, sugeçirmez madde ve yapay kauçuk yapımında kullanılır.
Çoğu kimse "silisyum çipi" sözcüğünü duymuştur. Katışkısız silisyum bir yarıiletkendir ve bu özelliği nedeniyle elektronik sanayisinde tümleşik devreleri taşıyan ciplerin yapımında kullanılır. Küçük bir silisyum cipinin üzerine binlerce transistor yerleştirilebilir. Silisyum ucuz ve bol olduğu için bu tarzda kullanıma son derece elverişlidir. Bugün bir tek silisyum çipi geçmişteki bir oda dolusu elektronik devrenin yaptığı işi yerine getirir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK, İLETKENLİK, MİKROİŞLEMCİ maddelerinde bulabilirsiniz.
bu başlıktaki tüm girileri gör