pulitzer ödülleri

alakalı biri
güzel türkiyemin ,yandaş ve muhalif gazetelerinin tümüne ,gerçek gazetecilik yaptıkları için pulitzer ödülü verelim .dünyada el atmadığımız için 'suyu çıkmamış' bir pulitzer kalmıştı o da yerli ve milli olsun .
PULITZER, Joseph . ABD'li yayımcı ve gazeteci Joseph Pulitzer'in gazetecilik tarihinde önemli bir yeri vardır. Macaristan'da Makö'da doğan ve Budapeşte'de büyüyen Joseph Pulitzer'in babası Yahudi bir tahıl tüccarı, annesi ise Alman asıllı bir Katolik'ti. Bir göz hastalığı nedeniyle Macaristan ordusuna ve Fransızların Yabancı Lejyonu'na kabul edilmeyince büyük bir düş kırıklığına uğrayan Pulitzer, 1864 te ABD'ye göç etti ve Amerikan İç Savaşı sırasında Birlik ordusuna katıldı.
Savaştan sonra Missouri'deki St. Louise gitti. Oradaki Alman göçmenler arasında kısa sürede tanınarak lSdu'da Missouri eyalet meclisine seçildi. Daha sonra Almanca yayımlanan bir günlük gazeteye muhabir olarak girdi. St. Louis'te yayımlanan Dispatch ile Post gazetelerinin denetimini ele geçirerek Post-Dispatch adı altında birleştirdi. Yazdığı başyazılarla gazeteye saygınlık kazandırdı. Pulitzer 1883'te, New York"ta yavunlanan World adlı gazeteyi de satın almayı başardı. Gözü pek bir yönetici olan Pulitzer kısa zamanda gazeteyi geliştirdi.
William Randolph Hearst 1895'te New York'ta yayımlanan Joumal'i satın alınca Pulitzer güçlü bir rakiple karşılaştı. World'un fiyatım 2 sentten 1 sente indirerek rekabete girdi. 1887"de Evening World'u çıkarmaya başladı. Önce fazla kâr getirmeyen bu gazete. Pulitzer'in başarılı yönetimi sayesinde kısa sürede tutundu. Pulitzer bu sırada görme yetisini iyice yitirmişti. İşçilere yakınlık duyan
Pulitzer'in yazılan dürüst içeriklerinden ötürü okurların güvenini kazandı.
Pulitzer'in vasiyeti uyarınca 1917'den bu yana ABD'de her yıl edebiyat, müzik ve gazetecilik dallarındaki en iyi yapıta "Pulitzer Ödülü" verilir. Pulitzer ayrıca Avrupa'da siyasal, sosyal ve ahlaksal araştırmalar yapanlara verilecek uç burs için gerekli fonu da sağlamıştı.
Bundan başka Pulitzer, her yıl en tarafsız ve değerli kamu hizmetinde bulunacak bir ABD gazetesine altın madalya verilmesi için de bir fon kurdu. Vasiyeti uyarınca bıraktığı parayla New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu kuruldu.