paradoks

kuaterik
para- "ötesinde, karşısında, karşıt" + doxa "fikir, düşünce"

Doğru kabul edildiğinde kendi hakkında yanlış olduğunu gösteren ifadelere denir. Her paradoks mantığı baz alan hayallerde gözükebilir. Örneğin:
"Tecrübe edilebilen bir paradoks vardır" cümlesinin kendisi paradokstur çünkü paradoksun anlam olarak işaret ettiği var olmaması gereken şeydir. Cümle değiştirilirse
"Tecrübe edilebilen var olmayan bir şey vardır." a döner ve çelişkili olduğu daha rahat görülür.
Başka örnek için:
"Kör adam etrafı gözlüyordu." Kör=Gözleri olmayan
"Gözleri olmayan adam etrafı gözlüyordu."

yılın yıldızları ödül töreni


Yıldızca

ünlü korsanlar

Yıldızca

Astronot Eğitimi