iletişimin çeşitleri

yıldız sözlük
iletişim olgusunun kapsamı oldukça geniştir.yalnızca insanlar için değil yeryüzünde yaşayan bütün canlılar için geçerlidir.insan,konuşarak akıl ve yeteneğini kullanarak iletişim becerisini geliştirmiştir.
insan akıl ,zeka ,yetenek ve yaratıcı gücünü hayatı boyunca ön planda tutmaktadır.
insanlar için iletişim ,gazete okumak ,radyo tv değildir.geniş bir iletişim ağı insanlık tarihi boyunca geliştirilmiştir.aile ve iş yaşamı kadar ,toplumsal yaşantının bütün evrelerinde iletişim ağı içerisindedir.iletişim yönlendiren ,bilgilendiren özelliği sayesinde insanın fiziksel ,ruhsal deviniminde son derece etkili ve önemlidir.
sağlıklı toplumlar yaratmada en etkili araç iletişimdir.
iletişimsiz toplumlar kendi içine kapalı ,yeniliklerden habersiz,bilgisiz,yorum yapma ve ifade etme gücünden yoksunlardır.
insanın olduğu yerde iletişim vardır.insan iletişim becerileri sayesinde yalnızlıktan ,bilgisizlikten ,medeniyet dışı yaşamdan kurtulmuştur.
iletişimin çeşitleri
bireysel iletişim
iki insan arasında iletişim araçları veya yalın yapılan haberleşmede konuşma eylemidir.
kitlesel iletişim
kitle iletişim araçlarıyla yapılan ,bilgi ve haberin aynı anda iletilebildiği iletişimdir.
siyasal iletişim
siyasi parti yöneticileri ya da devlet yöneticileri tarafından kamuya yapılan açıklama,bilgi aktarımının toplum tarafından algılanmasıdır.
toplumsal yaşama ilişkin iletişim
toplumsal olay ve gelişmelerin iletişim araçları kullanılarak kamuoyuna aktarılmasıdır.eğitimden sağlığa ,kentsel yaşamdan iş yaşamına,ekonomiye ,hak ve özgürlüklere,yasalara kadar geniş yelpazede iletişimin en çok kullanıldığı alandır.
ses ve görüntüye dayalı iletişim
kullanılan iletişim araçları arasında ses ve görüntü aktarımı yapılabilen iletişim çeşididir.
görsel iletişimin önemli öğelerinden biri de fotoğraftır.
yazılı ve işarete dayalı iletişim
konuşma ve ses yerine yazı ,şekil ve işaretlerin ön plana çıktığı iletişim çeşididir.gazete,afiş ,reklam panoları ,bildiriler gibi.
elektronik iletişim
telefon ,bilgisayar ve cep telefonları gibi elektronik araçlar kullanılarak yapılan iletişimdir.