gösteri toplumu

umbrella
çağımızın tasviri nesneye, kopyayı aslına, temsili gerçekliğe, dış görünüşü öze tercih edittiğinden kuşku yoktur. çağımız için kutsal olan tek şey yanılsama, kutsal olmayan tek şey ise hakikattir.

gösteri toplumunda, kurtuluş vaatleri de gösterinin bir parçasına dönüşür, sahteleşir. tüm dünya aynı gösterinin sahnesidir artık; hepimiz aynı gösterinin seyircisi ve oyuncusu oluruz.

babamıza değil yaşadığımız çağa benziyoruz (guy debord).

(bkz:simülakrlar ve simülasyon)
(bkz:tüketim toplumu).