feminizm

Karisikkulaklik
XVIII. yüzyılda Fransa’da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bulan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu gerçekleştirmeye çalışan akım.


Asıl amacı kadınları yüceltmek olmayan, kadınla erkeğin eşit olduğunu anlatmaya çalışan fikir akımı. Ama ülkemizde bunun ne olduğunu anlamadan sadece kadınları yüceltmeye çalisan ici boş feministler yüzünden yanlış algılanmaktadır ve eleştiri oklarına maruz kalmaktadır. Feminizm fikir olarak erkeklerin haklarını da destekler ve o hakların ortak olduğunu, kimsenin kimseye üstün olmaması gerektiğini savunur. Kadının üstünlüğünü savunmaz.
bu başlıktaki tüm girileri gör