etik

noname
varolan ahlak(moralite) üzerine düşünme,varolan ahlakı sorgulama etkinliğidir. insanın ahlaka ilişkin davranışlarının doğurduğu sorunları ele alan felsefe dalıdır. "Iyi kotü nedir?" Bunu sorgular ve evrenseldir. Ahlak kavrami ise kisiden kisiye toplumdan topluma değışem kurallardir. Etik kurallr herkes için aynıdır. Ahlak kuralları ise değişkendir.
umbrella
baruch spinoza kitabıdır.

simon blackburn alıntısı:
“etik rahatsız eder. dünya kaynaklarının sorumsuzca sömürüldüğünü ya da sıcak yataklarımızı üçüncü dünya ülkelerinin sefil çalışma koşullarına borçlu olduğumuzu düşündüğümüzde, bizler genellikle belli belirsiz bir huzursuzluk duyarız.”