diplomatlar

alakalı biri
1815 Viyana Kongresi'nde bir araya gelen büyük devletler diplomatik temsilcileri üç gruba ayırmaya karar verdi:
1) Devlet başkanlarına gönderilen büyükelçiler ve papalık elçileri;
2) orta elçiler ve öteki temsilciler;
3) gönderildikleri ülkede sürekli yaşayan maslahatgüzarlar. Bu diplomatik sınıflandırma bazı değişikliklerle günümüzde de geçerlidir.