confirmation bias

umbrella
kişinin en başta belirlediği inancına uygun verileri teyit etme önyargısıdır. kendi görüşüne uygun olan kısımlara ulaşıp onaylama, zıt düşünceyi görmezden gelme ve olumsuzlama eğiliminde bulunma yanılgısıdır.