bapist

salem witch trials
Farklı türde bir hıristiyan tarikatı olan bapistler isimlerini yetişkin vaftizi uygulamasından alırlar. bebekleri veya çocukları hıristiyan topluluğuna katmak için vaftiz eden çoğu hıristiyanın aksine bapistler, inananların yetişkin vaftizi töreniyle ("inananların vaftizi" veya "vaftiz amentüsü" "credobaptism" olarak bilinir) kendilerini özgürce halka açık bir şekilde hıristiyan inancına adamaları gerektiğinde ısrar ederler. bu vaftizlerde kişi suyun altına tamamen batırılır ve kilise'nin gözünde mesih'te "yeniden doğmuş" olur.

bapist kiliseleri 17. yüzyılın başında çeşitli protestan mezhepleri içinde ortaya çıkmıştır ve bugün hala merkezi bir bapist otoritesi olmamasına rağmen bapist dünya ittifakı BWA(bapist world allıance) ve güney bapist topluluğu SPC(south bapist convention) adında iki büyük konfederasyon vardır.

birleşik devletler' deki 16 milyon üyesi olan SBC, 2004' te teolojik liberalizme doğru kaydıkları korkusuyla BWA' dan ayrılmak için oy vermiştir.

genelde evanjelik olan bapistler, yeni ahit*' in inananlar ve uygulamaları için açık otorite olmasını talep ederler. incil' i her zaman harfi harfine dikkate almamalarına rağmen bapistler, hıristiyan inançlarının ve uygulamalarının incil' deki örneklere göre telkin edilmesi ve salık verilmesi gerektiğinde ısrar ederler.

bapistlere göre yalnızca yetişkinler isa' ya olan gerçek inançlarını ifade edebilir ve günahlarından tövbe edebilirler.