augustin

yıldız sözlük
Patristik (kilise babalan) felsefesi öğretisine sistemli bir birlik, bütünlük kazandıran; Hıristiyan inançlarını bilimsel bir sistem içine yerleştiren, dolayısıyla "Hıristiyan dogması"nı kesin olarak kuran düşünürdür (Gökberk 1990.


Piskopos olarak, cemaatini hem yönetti hem de eğitti. Dinsel, ahlaksal, çileci ve gizemci bütün büyük sorunlarla ilgilendi (Büyük Larousse 1993.


Devlet öğretisinde "Tanrı Devleti" -idesi bakımından - gelecekteki tanrı ülkesinin bütün yurttaşlarından kurulacaktır; buna karşı "Yeryüzü Devleti" ise, şeytana -kötüye- boyun eğmiş olanları kapsayacaktır (Gökberk 1990. Yeryüzünde gelip geçen insanlık tarihi de, bu iki devletin gitgide birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan süreçtir. Amaç, Tanrfnın eğitimi altında "Tanrı Ülkesi "ne hazırlayan -gelip geçici ve eksik de olsa- bu ülkeyi yansıtan bir yeryüzü topluluğu kurmaktır.


Bu düşünceyi benimseyen Ortaçağ Hıristiyan Kilisesi, kendisini "Tanrı Devleti"nin yeryüzündeki temsilcisi saymış; kendisine "Tanrı Sözü" ile "Tanrısal İnayeti" bu dünyada yönetmek görevinin verilmiş olduğuna inanmıştır. (354-430)
bu başlıktaki tüm girileri gör