aseksüel insan

sigma
Çağ ötesidir.
Tarihteki adı duyulmuş dehaların büyük bir kısmının aseksüel olduğu ispatlanmıştır veya varsayılmaktadır.
Zeka seviyesi düştükçe, canlı organizmanın cinsellik ve üreme gibi büyük oranda hayvani olan içgüdüleri ve eylemleri de artmaktadır.
Dikkat ederseniz, eğitim seviyesi ve iq ortalaması nispeten düşük etnik grupların, çok daha kontrolsüz cinsel yaşamları ve sayıca daha fazla çocuk sahibi oldukları görülmektedir.

Günümüz popüler kültür sevindirikleri için ilgi odağı olana bakacak olursanız, asıl mevzu “panseksüel insan” olmaktır.
Zaten günümüz insanının temel sorunu “zeka yoksunluğu” olduğu için, küresel çapta ve ezici bir üstünlükle yadırganacak taraf “aseksüel insan” olmaktadır.
[ eskiden daha mı zekiydi insanlar sanki? Hayır sığırcığım. Sadece, eskiden insanlar daha az aptaldılar. Günümüzdekiler ise, sosyal medyanın, popüler kültürün ve ötekileştirici toplumların yozlaştırdığı ve öldürdüğü düşünme kabiliyeti ve beyin hücreleriyle aptal köleler olarak yaşayan yürüyen ölülerden ibaretler. ]
bu başlıktaki tüm girileri gör