antonio gramsci

umbrella
neo marksist düşünür gramsci, üretim ilişkilerini elinde bulunduran yönetici sınıfın yalnızca fiziksel yollarla değil, ideolojik olarak da statükosunu, hegemonyasını devam ettiğinden bahseder.

burjuva sınıfının ideolojisi kitle iletişim araçlarında, sanatta, edebiyatta, kültürde gömülüdür. asla sorgulanmayan sağduyu haline gelmiştir ideolojik hegemonya.

yani kulübede yaşayan saraydaki gibi düşünür. bunun için fiziksel güç kullanmak gerekmez. burjuva ideolojisi hegemonyasını rıza yaratarak korur.
bu konuda aydınlara düşen görev ise halkı bilinçlendirmektir.

şüphesiz kalem kılıçtan keskindir.