ahlak

PARS
Kendisi de dindar olan İmmanuel kant'a göre kaynağını inançtan almaması gerekendir. Kişi, doğru davranışları öteki dünya için değil; bu dünyada gerçekten içinden geldiği için yapmalıdır.

Ancak bu durumda ne inandığı dini ne de diğer insanları kandırmış olacaktır.
Patatesyalayan
ahlak; dinle yahut başka doğmatik inanç veya düşüncelerle değil, zannımca bir insanın başka insanlara veya başka canlılara olan saygısını kapsayan kavramlar bütünüdür.saygı konusu da göreceli bir kavram olduğundan mütevellit bir kişinin ahlaklı olup olmadığını söylemek pek doğru değildir. bu yüzden de kendi doğru düşündüğüm ''ahlak'' olgusu ile yaşamaya çalışıyorum. herkese de tavsiye ederim ( başının üstünde melek halesi olan gülen şahıs emojisi)
umbrella
"ahlak, içimizdeki dürtülerin hangisinin hangisinden önce geldiğine göre değişir; ahlak, dürtülerin hiyerarşisidir.

ahlak, alt sınıftakilerin kendilerini düşünüp, kendilerine yararlı olacak şeyleri övmesidir: merhamet, yardımseverlik... çünkü bunlara muhtaçtır onlar, içinde bulundukları kötü durumları tersine çevirmeleri gerekir.

ahlak, toplumun yararının düşünülmesi olmamalıdır. toplumun tehlikeli gördüğü her şey ahlaka aykırı sayılıyorsa, ahlak korkudan ortaya çıkıyordur. bu noktada şu sorulmalı: tehlikeyi ortadan kaldırmak, ahlakı ortadan kaldırmak mı?

ahlaki yargılamalar, aşağıda olanların daha az aşağıda olanlardan aldıkları intikam; doğanın onları daha aşağıda yapmasının sonucudur."

(friedrich nietzsche - iyinin ve kötünün ötesinde).
umbrella
topluma uymak, onun bir parçası olmak için temizlenirken değil kendiniz için kirlenirken güzelsiniz.

tüm öğretilmişi yıkıp kendi bildiğimizi inşa edeceğiz.