adam smith

yıldız sözlük
İskoçyalı iktisatçıdır. İş bölümü, uzmanlaşma ve denetime ilişkin görüşleriyle yönetime önemli katkıda bulunmuş ve 20. yüzyıl yönetim bilimcilerine ışık tutmuştur (Kaya 1993.(1723-1790)

Adam Smith'e göre:

• Her türlü servetin kaynağı insan etkinliği yani emektir. Modern toplumlar ilkel toplumlardan zenginliğin artmış olmasıyla ayrılırlar ve bu artışın nedeni de bir yandan iş bölümü, bir yandan da emeğin - verimin artmasını sağlayan sermaye birikimidir.

• İnsanın kişisel çıkarının dürtüsüyle hareket edebildiği her toplumda, mutlu bir iktisadi düzen kendiliğinden gerçekleşir (bu bir "görünmeyen el" tarafından yoluna konan doğal düzendir)

• Hükümetler ulusal üretime ve uluslararasıticarete tam bir serbestlik tanımalıdır. Çünkü insan "kendi çıkarı peşinde koşarken, çoğu kez,aslında arzu ettiğinden çok daha fazlasıyla, toplumun çıkarını gerçekleştirir (Büyük Larousse 1994."

Adam smith adillik, kesinlik, kolaylık ve tasarruf diye dört kural halinde tanımlanan "klasik vergi ilkeleri"ni formülleştirdi.
Adam Smith'in savunduğu liberal siyasal ve ekonomi görüşü bürokrasiyi yönlendirmiştir.(1723-1790)
bu başlıktaki tüm girileri gör