100 /

vahdet-i vücut

yamuk prenses
t: vahdet-i vücut felsefesi genel anlamıyla allah'a ulaşma, onunla yek parça olma anlamı taşır. vahdet-i vücut felsefesinin temelinde şu yatar; bütün insanlarda allah'tan bir parça vardır ve bu parçalar birleşip allah'a ulaşır.
nesimi buna ulaştığını varsayarak şiirler yazmıştır.

kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni


(bkz:panteizm)

mantıku't tayr

yamuk prenses
t: kuş dili anlamına gelmektedir.
ferîdüddin attâr'a ait alegorik bir eserdir.
eserin günümüze kadar ulaşmış, bilinen 6 nüshası vardır.

islamiyetteki vahdet-i vücud inancı, çeşitli dilden kuşların hüdhüd kuşunun başkanlığında, padişahları simurg kuşunu aramaları şeklinde hikaye edilmiştir.
kuşların başından pek çok macera geçer. sonunda pek az kuş simurga ulaşır ve onda kendilerini, kendilerinde de onu görürler.

sembolik olarak;
kuşlar, insanları
hüdhüd kuşu, aklı
simurg, tanrıyı temsil eder.

(bkz:vahdet-i vücut)
(bkz:simurg)

kokoloji

yamuk prenses
t: insan davranışlarının ve durumsal tepkilerinin gizli anlamlarının yorumlanmasını belirten popüler terim.

kokoloji, psikoloji profesörü isamu saito ve tadahiko nagao tarafından japonya'da geliştirilen, temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme oyunudur. dünya çapında büyük ilgi gören oyunun ilk kitabı, ipek djafer tarafından; ikinci kitabıysa adile sevinç tarafından çevirilerek ayşe arman tarafından türkiye'de basılmıştır.

içinde bilinçaltınıza yönelik soruların yer aldığı kokoloji, sizin iş, aşk, aile, cinsellik ve dostluk gibi birçok kavram hakkında gerçekte neler hissedip düşündüğünüzü ortaya çıkarmayı amaçlar.
oynarken önemli olan, sorulara düşünmeden ilk aklınıza gelen cevapları vermenizdir.

“bil bakalım sen kimsin?” dünyanın en eğlenceli keşfini yapmaya hazır mısın?
ancak bu şimdiye kadar kimsenin keşfetmediği bir şey olacak; kendin.

hepimiz kendimizi bilmeyi ve anlamayı isteriz. ama bu gizemi çözecek şey nedir? bunun tam olarak cevabı var mıdır? yüzyıllardır edebiyat, sanat, felsefe, bilim bunun cevabını arıyor.

bilinmeyene hazır mısın?

hakan

yamuk prenses
t: hakan, türk ve moğol devlet geleneğinde imparatorlara verilen unvandır. bazı türk dillerinde “hagan” olarak da söylenir. moğollar kağan derler. birleşmiş hanlıklardan veya krallıklardan oluşan ülkeyi, bir topluluğu veya bir boyu yöneten kişi; kralların kralıdır. türk tarihinde yer alan karahan devletine diğer uluslar “hakanya” adını vermişlerdir. kelime, soy ve soyluluk anlamları içerir. han sözcüğü ile bağlantılıdır. "hakan", "kağan" sözcüğünün ses değişimine uğramasıyla oluşan bir sözcüktür (han-kağan=hakan).

kağan

yamuk prenses
t: moğol ve türk devletlerinde hükümdarlar tarafından kullanılan unvanlardan birisi ve göreceli olarak en eskilerindendir. avarlar döneminden beri türk devlet kültürü ''kağa'' sözcüğünü barındırmaktadır. kağan kelimesi; “büyük, ulu han” anlamındaki “kaga han” veya “kağa han” kelimelerinden türemiştir.
buna göre kağan, “hanların hanı” veya “kralların kralı” anlamına gelmektedir ki farsça şehinşahın ve latince imparatorun türkçe'deki karşılığıdır. islam kaynaklarında kağan kelimesinden çok, ondan türeyen hakan kelimesi kullanılır. kağan unvanı aynı zamanda türkçe olması açısından da önemlidir. türkçede "sultan", "melik" gibi arapça ve "şah", "padişah", "hünkar" gibi farsça unvanlardan ayrılır. kağan kelimesinin okunuşundan dolayı moğolca “kaan” kelimesi de türkçeye girmiştir.

bod

yamuk prenses
t: ''boy, kabile” anlamlarına gelir. eski türkçe bir kelimedir.

bir siyasi teşkilata bağlı olarak ailelerin veya urugların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. başında, boydaki iç dayanışmayı korumak, hak ve adaleti sağlamak amacıyla görevli bir bey bulunur. bir siyasi birliğe dahil olmuş boya ise “ok” adı verilir.
100 /