100 /

teşbib

yamuk prenses
t: kasidenin giriş bölümüdür.
bu bölüm şiir yönünden en ağır basan bölümdür.
15-20 kadar beyitten oluşur. bu bölümde tasvir edilen zamana veya mekana göre kasideler, ''temmuziyye, hazaniyye, bahariyye, şitaiyye, bayramiyye, muharremiyye, ramazaniyye, nevruziyye'' gibi isimler alırlar.

(bkz:nesib)

kaside

yamuk prenses
t: genellikle birini övmek ya da yermek amacıyla yazılan şiirlerdir.
sözlük anlamı kastetmek, yönelmektir.

türk edebiyatına arap edebiyatından, iran edebiyatı yoluyla girmiştir. beyitler halinde yazılır. kafiye düzeni gazelinki ile aynıdır. beyit sayısı 30 ila 400 arasında değişir. ilk beyitine matla adı verilir; bu beyitin, kasidenin herhangi bir yerinde tekrarlanmasına da tecdid-i matla denir.
30 beyitin altında olan kasidelere kaside-i beççe adı verilir.
kasidenin son beyitine makta adı verilir. şairin mahlasının geçtiği beyite ise taç beyit denmiştir.
kasideler altı bölümden oluşur;
1.teşbib (nesib)
2. girizgah
3. methiye
4. tegazzül
5. fahriye
6. dua
100 /