3 mayıs türkçülük günü

cicili_bicili
milliyetçiğin bu kadar kötü yönetildiği bir zaman dilimi yoktur. İdeolojiler nedeniyle bizim gibi orta yaş kesiminin tüm hayatı hezeyan içinde geçmiştir.
bu başlıktaki tüm girileri gör